เงื่อนไขการให้บริการ

หมายเหตุเกี่ยวกับการแปล: เงื่อนไขการบริการเว็บไซต์เหล่านี้อาจได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ Signals.investingstockonline.com ในขณะที่การแปลถูกต้องเพื่อที่ดีที่สุดของสัญญาณความรู้ของ investingstockonline, Signals.investingstockonline.com จะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระในเหตุการณ์ของการต้อง. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการควบคุมของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และการแปลใดๆได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับคุณเป็นมารยาทเท่านั้น ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างรุ่นภาษาอังกฤษของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และรุ่นที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น, รุ่นภาษาอังกฤษจะควบคุม.

 

เว็บไซต์ Signals.investingstockonline.com, https://signals.investingstockonline.com/, เป็นบริการข้อมูลทางออนไลน์กับซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้, ให้โดย Signals.investingstockonline.com, และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ด้าน ล่าง

 

สำคัญ: ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณผู้ใช้ (ต่อ "คุณ", "ของคุณ" หรือ "ผู้ใช้") และเรา Signals.investingstockonline.com บริษัทในเครือและตัวแทนที่ได้รับอนุญาตตามลำดับ กรรมการ, พนักงาน, ตัวแทน, ผู้ถือหุ้น, เจ้าหน้าที่, ทนายความ, และกำหนด ("เรา" หรือ "Signals.investingstockonline.com") และร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ทั้งหมดและเฉพาะ ควบคุมความสัมพันธ์ดังกล่าว

 

ก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการที่นำเสนอบน https://signals.investingstockonline.com/โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ที่มีอยู่ในข้อตกลงการให้บริการของเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดเหล่านี้จะควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณรวมทั้งโปรแกรมบริการเครื่องมือซอฟต์แวร์วัสดุหรือข้อมูลอื่นๆที่สามารถใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือที่ใช้ในการเชื่อมต่อ THEREWITH (รวมเรียกว่า "ไซต์") Signals.investingstockonline.com มีความยินดีที่จะให้สิทธิการใช้งานและอนุญาตให้นำเว็บไซต์นี้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ท่านยอมรับและตกลงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในนั้น ดังนั้นคุณจึงตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง หากคุณไม่ต้องการที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ไซต์อื่นและได้รับการแนะนำให้ออกจากเว็บไซต์ในทันที

 

Signals.investingstockonline.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบและการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนแล้วบนไซต์ คุณตกลงที่จะทบทวนข้อตกลงเป็นระยะๆเพื่อรับทราบการปรับเปลี่ยนดังกล่าวและการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณอย่างต่อเนื่องถือเป็นการยอมรับข้อตกลงที่ถูกปรับเปลี่ยนโดยข้อสรุปของคุณ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงจะระบุตามวันที่ที่ลงรายการบัญชีที่ด้านบนของหน้าบริการเว็บไซต์ (เช่น "ปรับปรุง [13 มิถุนายน๒๐๑๘]")

 

สิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์, รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหา, ข้อมูล, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์, โมดูล, เทคนิค, รู้วิธี, รหัสคอมพิวเตอร์ (รวมทั้งโค้ด html), อัลกอริทึม, วิธีการทำธุรกิจ, ผู้ใช้ อินเตอร์เฟซการออกแบบกราฟิกรูปลักษณ์และความรู้สึกและซอฟต์แวร์ และการพัฒนาทั้งหมดอนุพันธ์และการปรับปรุงดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนหรือไม่ (เรียกว่า "ทรัพย์สินทางปัญญา") เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นเจ้าของควบคุมและได้รับอนุญาตในทั้งหมดของพวกเขาโดย Signals.investingstockonline.com ผู้รับโอนและ/หรือบุคคลที่สามที่ได้รับใบอนุญาต Signals.investingstockonline.com เพื่อใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว สิ่งพิมพ์ผลิตภัณฑ์เนื้อหาหรือบริการที่อ้างอิงในที่นี้หรือในเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าหรือการบริการที่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะของ Signals.investingstockonline.com หรือเจ้าของที่เกี่ยวข้องและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย Signals.investingstockonline.com ไม่ได้ให้สิทธิโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยแก่คุณหรือบุคคลอื่นใดภายใต้สิทธิทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์ใดๆ ซอฟต์แวร์ใดๆที่ดาวน์โหลดได้หรือสามารถพิมพ์โปรแกรมข้อมูลหรือวัสดุที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์และลิขสิทธิ์ทั้งหมดความลับทางการค้าและรู้วิธีการที่เกี่ยวข้องนอกจากจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดย Signals.investingstockonline.com หรือบุคคลที่สาม อนุญาต . ชื่อเว็บไซต์, Signals.investingstockonline.com, โลโก้และชื่ออื่นๆทั้งหมด, โลโก้และไอคอนระบุเว็บไซต์ Signals.investingstockonline.com และบริการของบริษัทเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Signals.investingstockonline.com, และการใช้งานใดๆของ เครื่องหมายเช่นชื่อโดเมนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Signals.investingstockonline.com เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

 

สิทธิ์การใช้งานที่จำกัด เว็บไซต์นี้ได้รับการจัดหาโดย Signals.investingstockonline.com และมีเงื่อนไขกับการยอมรับข้อตกลงการให้บริการของเว็บไซต์นี้ให้คุณมีส่วนบุคคล, เพิก, จำกัด, ไม่ได้รับอนุญาต, ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่สามารถโอนสิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์ และดาวน์โหลดโปรแกรมบริการเครื่องมือวัสดุหรือข้อมูลใดๆที่มีให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ โปรดทราบว่าการเข้าถึงการดาวน์โหลดและเงื่อนไขการใช้งานของ investingstockonline ซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้อาจมีการยอมรับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์แยกต่างหาก เงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์อนุญาตให้คุณใช้และเข้าถึงสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นเว็บไซต์ Signals.investingstockonline.com (a) บนแล็ปท็อปเดียวเวิร์กสเตชันหรือคอมพิวเตอร์และ (b) บนอุปกรณ์เคลื่อนที่จากอินเทอร์เน็ตหรือผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ลงในแล็ปท็อปของคุณ, เวิร์กสเตชันหรือหน่วยความจำชั่วคราวของคอมพิวเตอร์ (RAM) และการพิมพ์และดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลจากเว็บไซต์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณโดยเฉพาะที่มีทั้งหมด ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อจำกัดสิทธิ์การใช้งาน ใบอนุญาตดังกล่าวจะถูกจำกัด คุณไม่สามารถแก้ไข, คัดลอก, จัดเก็บ, ทำซ้ำ, เผยแพร่, อัพโหลด, โพสต์, ส่ง, ใบอนุญาต, SUBLICENSE, แสดง, เช่า, การขาย, การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือแจกจ่าย, ในลักษณะใด, ข้อมูลใดๆ, ทรัพย์สินทางปัญญาหรือวัสดุที่ให้ไว้โดย Signals.investingstockonline.com ผ่านเว็บไซต์ในลักษณะใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งโดยเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ ข้อจำกัดข้างต้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลกราฟิกรหัสและ/หรือซอฟต์แวร์ นอกจากนี้คุณอาจไม่สามารถปรับเปลี่ยนแปลซอร์จสร้างงานอนุพันธ์ใดๆของ, ถอดออกอากาศเผยแพร่ลบหรือเปลี่ยนแปลงประกาศที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือฉลากใดๆให้สิทธิประโยชน์ด้านความปลอดภัยในหรือใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดๆที่ไม่ชัดเจน ได้รับอนุญาตในที่นี้ นอกจากนี้คุณอาจไม่ได้ใช้ "การเชื่อมโยงลึก" "หน้าขูด" หุ่นยนต์ "แมงมุม" หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นๆโปรแกรมสคริปต์อัลกอริทึมหรือวิธีการหรือกระบวนการที่คล้ายกันหรือเทียบเท่าในการเข้าถึงได้รับคัดลอกหรือตรวจสอบส่วนใดๆของเว็บไซต์หรือใน ทำซ้ำหรือหลบเลี่ยงโครงสร้างการเดินทางหรือการนำเสนอของเว็บไซต์ที่จะได้รับหรือพยายามที่จะได้รับวัสดุเอกสารหรือข้อมูลใดๆผ่านวิธีการใดๆที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีให้บริการผ่านเว็บไซต์หรือ (ii) พยายามที่จะได้รับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ในส่วนใดๆหรือคุณลักษณะของเว็บไซต์, รวมถึง, โดยไม่จำกัด, บัญชีของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตอื่นๆใดๆ, ระบบอื่นๆหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของ, ไปยังบริการใดๆที่นำเสนอในหรือผ่านทางเว็บไซต์, โดยการแฮ็ค, รหัสผ่าน "เหมืองแร่", หรือการตรวจสอบหรือ (iii) การตรวจสอบหรือทดสอบช่องโหว่ของเว็บไซต์หรือเครือข่ายใดๆที่เชื่อมต่อกับไซต์หรือมีการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการรับรองความถูกต้องบนไซต์หรือเครือข่ายใดๆที่เชื่อมต่อกับไซต์หรือ (iv) การค้นหาแบบย้อนกลับ ติดตามหรือพยายามที่จะติดตามข้อมูลใดๆในผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตอื่นๆของหรือเข้าชมเว็บไซต์ Signals.investingstockonline.com หรือ (v) ดำเนินการใดๆที่กรณีการโหลดขนาดใหญ่หรือกลุ่มบนโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ระบบ เครือข่ายหรือระบบหรือเครือข่ายใดๆที่เชื่อมต่อดังกล่าวหรือ (vi) ใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรือกิจวัตรประจำใดๆเพื่อรบกวนการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์หรือการทำธุรกรรมที่ดำเนินการบนไซต์หรือกับการใช้ไซต์ของบุคคลอื่นหรือ (vii) ปลอมส่วนหัว หรือตัวบ่งชี้ที่จะปิดบังตัวตนของคุณหรือต้นกำเนิดของข้อความใดๆหรือการส่งที่คุณนำไป Signals.investingstockonline.com ในหรือผ่านทางเว็บไซต์หรือ (viii) ใช้ไซต์เพื่อรวบรวมที่อยู่อีเมลหรือที่ติดต่ออื่นๆหรือ ข้อมูลส่วนบุคคล, หรือ (ix) ตลาด, ร่วมแบรนด์, ฉลากส่วนตัว, เหมาะสม, ใช้ชื่อ Signals.investingstockonline.com, หรือชื่อที่คล้ายกันในโดเมนที่แตกต่างกัน, แจกจ่าย, ขายต่อหรืออื่นๆอนุญาตให้บุคคลที่สามเพื่อเข้าถึงและใช้ เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแบบแยกต่างหากและ Signals.investingstockonline.com หรือ (x) ใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่ผิดกฎหมายอื่นใดหรือในลักษณะที่อาจจะรับรู้ถึงความเสียหายหยามหรือผลกระทบทางลบอย่างอื่น Signals.investingstockonline.com. 4.

 

นอกจากนี้ใบอนุญาตนี้จะใช้ได้เฉพาะที่ Signals.investingstockonline.com ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงาน การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ในฝ่าฝืนของกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆหรือที่กฎหมายห้ามไม่ให้มีการอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตโดย Signals.investingstockonline.com

 

ข้อมูลของบุคคลที่สาม/ผลิตภัณฑ์/บริการ/การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์อาจประกอบด้วยข้อมูลข้อมูลการเชื่อมโยงข้อเสนอส่งเสริมการขายหรือเนื้อหาอื่นๆในรูปแบบใดๆรวมถึงข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม ข้อมูลดังกล่าวมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณและเป็นบริการโบนัสและจะไม่ถือว่าเป็น advisement ทางการเงิน ในกรณีที่ไม่มี Signals.investingstockonline.com จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าวหรือความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆที่เกิดจากการพึ่งพา คุณเข้าใจว่ายกเว้นสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าถูกจัดหาโดย Signals.investingstockonline.com, Signals.investingstockonline.com ไม่เกี่ยวข้องกับ, ไม่รับผิดชอบสำหรับ, และไม่ดำเนินงาน, ควบคุมหรือ การรับรองข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่นำเสนอโดยบุคคลที่สามที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ด้วยวิธีการใดๆ

 

Signals.investingstockonline.com ทำให้ไม่มีการรับรองใดๆหรือไม่รับประกันหรือรับรองคุณภาพไม่ละเมิดความถูกต้องครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของวัสดุบุคคลภายนอกดังกล่าวโปรแกรมผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้หรือที่ คุณสามารถเข้าถึงการเชื่อมโยงบนไซต์นี้ การติดต่อของคุณหรือการติดต่ออื่นๆกับบุคคลที่สามที่พบในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงระหว่างคุณกับบุคคลที่สามดังกล่าว. Signals.investingstockonline.com ความถูกต้องและ/หรือคุณภาพของข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่มีอยู่ผ่านหรือโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้

 

ข้อสงวนสิทธิ์–ไม่มีการรับประกัน คุณเข้าใจและยอมรับว่า Signals.investingstockonline.com ไม่สามารถและไม่รับประกันหรือรับรองว่าไฟล์ที่พร้อมสำหรับการดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์จะเป็นอิสระจากการติดเชื้อหรือไวรัส, เวิร์ม, ม้าโทรจันหรือรหัสอื่นๆที่มีการปนเปื้อนหรือ คุณสมบัติการทำลาย คุณมีความรับผิดชอบในการดำเนินการขั้นตอนที่เพียงพอและจุดตรวจบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณเพื่อตอบสนองข้อกำหนดเฉพาะของคุณในการถูกต้องของการป้อนข้อมูลและการส่งออกและการรักษาหมายถึงภายนอกไปยังเว็บไซต์สำหรับการฟื้นฟูของการสูญเสียใดๆ ข้อมูล

 

ท่านเข้าใจและตกลงที่จะถือว่ามีความรับผิดชอบรวมทั้งเสี่ยงต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน Signals.investingstockonline.com ให้เว็บไซต์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง "ตามที่เป็นอยู่" และไม่ได้ทำให้การรับประกันใดๆโดยนัยหรือโดยไม่ได้รับการรับรองหรือสลักใดๆ Signals.investingstockonline.com การรับประกันโดยนัยของชื่อเรื่อง, เชิงพาณิชย์, การออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและเจรจา การให้บริการตัวแทนบัญชีส่วนตัวหรือข้อมูลใดๆหรือข้อมูลอื่นๆหรือการเชื่อมโยงที่ให้ไว้ Signals.investingstockonline.com จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม จากรายการดังกล่าว เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวที่จะประเมินความถูกต้องครบถ้วนและมีประโยชน์ของความคิดเห็นทั้งหมด, คำแนะนำ, การบริการ, สินค้าและข้อมูลอื่นๆที่ให้ผ่านบริการผ่านทางบริการ Signals.investingstockonline.com ไม่รับประกันว่าบริการจะได้รับการขัดจังหวะหรือปราศจากความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในบริการจะได้รับการแก้ไข คุณเข้าใจเพิ่มเติมว่าธรรมชาติบริสุทธิ์ของอินเทอร์เน็ตมีวัสดุเวอร์ชันบางส่วนของที่มีความชัดเจนทางเพศหรืออาจจะเป็นที่น่ารังเกียจสำหรับคุณ. การเข้าถึงวัสดุดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณเอง Signals.investingstockonline.com ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบใดๆสำหรับวัสดุดังกล่าว

 

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ คุณ ABSOLVE อย่างชัดแจ้งและปล่อย Signals.investingstockonline.com จากการเรียกร้องใดๆของอันตรายที่เกิดขึ้นสำหรับสาเหตุที่เกินกว่าสัญญาณการควบคุม investingstockonline, รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความล้มเหลวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกลหรือการสื่อสาร บรรทัดด้วยเหตุผลใดๆเช่นการบำรุงรักษาปฏิเสธการโจมตีบริการโทรศัพท์หรือปัญหาการสื่อสารอื่นๆไวรัสคอมพิวเตอร์การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, ขโมย, ข้อผิดพลาดของผู้ประกอบการ, เหตุการณ์เหตุสุดวิสัยเช่นสภาพอากาศที่รุนแรง, แผ่นดินไหว, ภัยธรรมชาติ, ปัญหาแรงงานสงครามหรือข้อจำกัดหรือการดำเนินการของรัฐบาล นอกจากนี้ในกรณีที่ไม่มีการ Signals.investingstockonline.com จะต้องรับผิดชอบต่อการใดๆ, สืบเนื่อง, ทางอ้อม, โทษ, หรือความเสียหายพิเศษ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียความเสียหายของผลกำไร, การหยุดชะงักทางธุรกิจ, การสูญเสียของโปรแกรมหรือ ข้อมูลและการถูกใจ) ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใดๆที่เชื่อมต่อกับการใช้งานหรือไม่สามารถใช้บริการของเว็บไซต์หรือข้อมูลใดๆหรือการทำธุรกรรมที่ให้หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หรือการล่าช้าของข้อมูลหรือบริการดังกล่าวแม้ว่า Signals.investingstockonline.com ได้รับการแนะนำของความเสียหายดังกล่าวหรือการอ้างสิทธิ์ใดๆที่เกิดขึ้นกับข้อผิดพลาดการละเว้นหรือความไม่ถูกต้องอื่นๆในเว็บไซต์และ/หรือวัสดุหรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือข้อจำกัดของความรับผิดในการสืบเนื่องหรือความเสียหายที่อาจเกิดข้อจำกัดข้างต้น ความรับผิดชอบทั้งหมดของ Signals.investingstockonline.com สำหรับเหตุผลใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเว็บไซต์จะไม่เกินจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณจ่ายให้แก่ Signals.investingstockonline.com ในการเชื่อมโยงกับเรื่องของ ในช่วง3เดือนก่อน

 

ชดใช้ . คุณตกลงที่จะชดใช้, ปกป้องและถือไม่เป็นอันตราย Signals.investingstockonline.com, บริษัทในเครือของพวกเขา, และทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ของพวกเขา, กรรมการ, พนักงาน, ตัวแทนผู้ให้สิทธิ์, ทนายความ, ผู้รับโอน, และกำหนดจากและต่อต้านการเรียกร้องทั้งหมด, การดำเนินคดี, การบาดเจ็บหนี้สินความเสียหายค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าธรรมเนียมของทนายความที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อตกลงนี้โดยคุณ (รวมถึงประมาทหรือการกระทำที่ประมาท) แต่ละบุคคลหรือนิติบุคคลที่อ้างอิงข้างต้นขอสงวนสิทธิ์ที่จะ assert และบังคับใช้บทบัญญัติเหล่านี้โดยตรงกับคุณ, ในนามของตนเอง.

 

ภาระผูกพันของผู้ใช้ ถ้าคุณให้ข้อมูลเท็จไม่ถูกต้องจริงหรือไม่สมบูรณ์ Signals.investingstockonline.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้ทันที คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดในประเทศ, รัฐ, ชาติ, และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณและบริการที่เกี่ยวกับ. นอกจากนี้คุณยอมรับและยอมรับว่าการใช้อินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงหรือการส่งหรือการสื่อสารกับเว็บไซต์นั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเองเท่านั้น ในขณะที่ Signals.investingstockonline.com มี endeavored ที่จะสร้างเว็บไซต์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้, คุณควรเข้าใจว่าความลับของการสื่อสารดังกล่าวไม่สามารถรับประกัน. ดังนั้น Signals.investingstockonline.com จะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยหรือการละเมิดใดๆของข้อมูลใดๆที่ส่งไปยังหรือจากเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะถือว่าความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับและจ่ายเงินสำหรับใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์และ ซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้และการบำรุงรักษาหรือการสำรองข้อมูลใดๆ 10 .

 

นโยบายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสำหรับการเข้าถึงบางพื้นที่ของไซต์อาจต้องใช้ทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเพียงรายเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านและบัญชีหนึ่งได้ ไม่อนุญาตให้มีหลายบัญชีที่ลงทะเบียนโดยบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกันและอาจส่งผลให้บัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดถูกปิดโดย Signals.investingstockonline.com การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณตกลงที่จะเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ นอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่ใช้บัญชีของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตอื่น คุณควรจะทราบถึงการสูญเสียหรือขโมยรหัสผ่านของคุณหรือการใช้ชื่อและรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต, คุณทันทีจะแจ้ง Signals.investingstockonline.com. Signals.investingstockonline.com ไม่ได้และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวของคุณในการปฏิบัติตามข้อผูกมัดเหล่านี้ Signals.investingstockonline.com ยังขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือเปลี่ยนแปลง (โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 

ผลตอบรับและการส่ง คุณอนุญาตให้ทีม Signals.investingstockonline.com มีสิทธิ์ที่จะใช้ชื่อของคุณในการเชื่อมต่อกับวัสดุใดๆได้อย่างอิสระส่งโดยคุณและข้อมูลอื่นๆเช่นเดียวกับในการเชื่อมต่อกับการโฆษณาทั้งหมดการตลาดและการส่งเสริมการขายเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าท่านจะไม่มีสิทธิไม่ให้ Signals.investingstockonline.com สำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงหรือยักยอกใดๆที่เป็นกรรมสิทธิ์ในการสื่อสารกับเว็บไซต์ของท่าน ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ลงทะเบียนจะมีโอกาสในการส่งคำติชมและข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายผ่านทางซอฟต์แวร์และผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งจะแสดงต่อไปในเว็บไซต์บนพื้นฐานที่ไม่ระบุชื่อ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปตามความสมัครใจ Signals.investingstockonline.com ไม่ควบคุมความแม่นยำหรือความถูกต้องของการรายงานตัวเองดังกล่าวและตามที่ไม่ได้รับผิดชอบทั้งหมดจากการพึ่งพาผู้ใช้ในข้อมูลนี้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว คุณเข้าใจรับทราบและตกลงว่าการทำงานของโปรแกรมบริการเครื่องมือวัสดุหรือข้อมูลของเว็บไซต์บางอย่างต้องมีการส่งการใช้และการเผยแพร่ข้อมูลการระบุตัวตนต่างๆ ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะเข้าถึงและใช้โปรแกรมเหล่านั้น, บริการ, เครื่องมือ, วัสดุ, หรือข้อมูลบนเว็บไซต์, คุณยอมรับและยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะถือว่าการยอมรับสัญญาณ. investingstockonline การระบุส่วนบุคคล การเก็บข้อมูลและการใช้วิธีปฏิบัติเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆในเว็บไซต์นี้

 

ยกเลิกในกรณีที่ต้องห้าม ข้อเสนอใดๆสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่ทำบนเว็บไซต์นี้เป็นโมฆะในกรณีที่ต้องห้าม นอกจากนี้ Signals.investingstockonline.com ไม่ได้ยืนยันเกี่ยวกับการถูกต้องตามกฎหมายของการเข้าถึงหรือการใช้งานของเว็บไซต์หรือเนื้อหาในประเทศใดๆ แม้ว่าเว็บไซต์อาจจะเข้าถึงได้ทั่วโลกแต่คุณลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดที่จัดหาหรือนำเสนอผ่านหรือบนเว็บไซต์มีความเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้ในทุกประเทศ Signals.investingstockonline.com ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆให้แก่บุคคลหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์จากเขตอำนาจศาลที่ห้ามคุณจะมีความเสี่ยงของคุณเองและคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ Signals.investingstockonline.com 15 .

 

ไม่มีคำแนะนำ คุณรับทราบว่าใช่เว็บไซต์หรือบริการตัวแทนบัญชีส่วนบุคคลไม่มีอำนาจในการเสนอกฎหมายใดๆ, ภาษี, คำแนะนำในการบัญชีหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสม, กำไร, กลยุทธ์การลงทุนหรือเรื่องอื่นๆ 17.

 

การบังคับใช้ความปลอดภัยของไซต์ จริงหรือพยายามใช้งานเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้มีการฟ้องร้องทางอาญาและ/หรือทางแพ่ง Signals.investingstockonline.com ขอสงวนสิทธิ์ในการดูติดตามและบันทึกกิจกรรมบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือได้รับอนุญาตจากผู้ใช้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโดยการเก็บการแจ้งเตือนหรือการสื่อสารที่ส่งโดยคุณผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ Signals.investingstockonline.com ขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใดก็ได้และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อปรับเปลี่ยนระงับยุติหรือขัดจังหวะการดำเนินการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือส่วนใดก็ตามเพื่อป้องกันเว็บไซต์หรือ investingstockonline ของธุรกิจ

 

แจ้งการละเมิดความปลอดภัย นอกเหนือจากข้อผูกมัดของชดใช้ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หากคุณตระหนักถึงการละเมิดหรือการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นของการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่ให้ไว้หรือให้บริการโดย Signals.investingstockonline.com หรือการลักลอบใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตของเว็บไซต์คุณจะ (i) ทันทีแจ้ง Signals.investingstockonline.com การละเมิดดังกล่าวหรือการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น (ii) ช่วย Signals.investingstockonline.com ตามสมควรที่จำเป็นในการ การป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดดังกล่าวและ (iii) เปิดใช้งาน Signals.investingstockonline.com เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆที่ต้องให้ข้อกำหนดของการแจ้งให้ทราบของการละเมิดการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่ได้รับผลกระทบ

 

เงื่อนไขและการสิ้นสุดการจ้างงาน เงื่อนไขการบริการเหล่านี้จะควบคุมสิทธิของคุณในการใช้งานเว็บไซต์จะมีผลในขณะที่คุณเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์และมีผลจนกว่าจะสิ้นสุดลงตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ข้อตกลงนี้อาจถูกยกเลิกโดย Signals.investingstockonline.com โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตาม นอกจากนี้ Signals.investingstockonline.com ขอสงวนสิทธิ์ในทุกเวลาและในบริเวณที่เหมาะสมเช่นความเชื่อใดๆที่เหมาะสมของกิจกรรมฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการละเว้นที่ละเมิดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขของข้อตกลงเหล่านี้เพื่อปฏิเสธการเข้าถึงของคุณ ไปยังไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อที่จะปกป้องชื่อและความนิยมของธุรกิจและ/หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตอื่นๆหรือถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้สิทธิของการอยู่รอดของบทบัญญัติบางอย่างที่ระบุไว้ด้านล่าง การยุติจะมีผลบังคับใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้คุณยังอาจยุติข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยหยุดการใช้เว็บไซต์โดยขึ้นอยู่กับสิทธิการอยู่รอดด้านล่าง เมื่อมีการเลิกจ้างคุณจะต้องทำลายสำเนาทั้งหมดของทุกแง่มุมของเว็บไซต์ที่คุณได้ทำและลบซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดจากความครอบครองของคุณ บทบัญญัติดังต่อไปนี้จะอยู่รอดการยุติข้อตกลงการให้บริการของเว็บไซต์ด้วยเหตุผลใดๆ: สิทธิกรรมสิทธิ์ (§ 1) สิทธิการใช้งานแบบจำกัด (§ 2) ข้อจำกัดสิทธิ์การใช้งาน (§ 3) ข้อมูลของบุคคลที่สาม (§ 4), คำสงวนสิทธิ์ (§ 5) (§ 6), ชดใช้ (§ 7), กฎหมายปกครอง (§ 17), และอื่นๆ (§ 18)

 

กฎหมายที่ควบคุมและการแก้ไขข้อพิพาท เงื่อนไขการบริการเหล่านี้และข้อพิพาทหรือการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของไซปรัสโดยไม่ต้องใช้ความขัดแย้งของกฎกฎหมาย สาเหตุใดๆของการกระทำหรือการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของเว็บไซต์จะต้องดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากการเรียกร้องหรือสาเหตุของการกระทำที่เกิดขึ้นหรือการเรียกร้องดังกล่าวหรือสาเหตุของการดำเนินการเป็นกติกา Claimant และ Signals.investingstockonline.com ยกเว้นสิทธิของพวกเขาในการพิจารณาคดีของคณะกรรมการและการมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีในชั้นเรียน ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการบริการเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขโดยการผูกมัด, ยกเว้นว่า Signals.investingstockonline.com ไม่จำเป็นต้อง arbitrate ข้อพิพาทใดๆเกี่ยวกับการรักษาความลับ, การละเมิด, ยักยอก, หรือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆหรือการอ้างสิทธิ์อื่นๆที่มีการบรรเทาระหว่างกาลจากศาลจะต้องป้องกันการบาดเจ็บร้ายแรงและอันตราย Signals.investingstockonline.com หรือบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลใดๆ คุณรับทราบว่าการละเมิดใดๆที่ถูกคุกคามหรือเกิดขึ้นจริงอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอันตราย Signals.investingstockonline.com ที่ไม่ได้ปริมาณในความเสียหายทางการเงิน คุณตกลงว่า Signals.investingstockonline.com จะได้รับสิทธิในการแสวงหาและได้รับรางวัลห้ามหรือการบรรเทาความเท่าเทียมกันที่เหมาะสมเพื่อยับยั้งการละเมิดใดๆของภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ดังนั้นคุณจะยกเว้นข้อกำหนดใดๆที่ Signals.investingstockonline.com ลงประกาศพันธบัตรใดๆหรือความปลอดภัยอื่นๆในกรณีที่ injunctive หรือการบรรเทาอย่างเท่าเทียมกันหรือได้รับมอบหมายให้ Signals.investingstockonline.com บังคับใช้บทบัญญัติใดๆของ เงื่อนไข

 

เบ็ดเตล็ด คุณยอมรับว่าข้อกำหนดเหล่านี้มีไว้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ Signals.investingstockonline.com และสัญญาณ investingstockonline ดังนั้นข้อกำหนดเหล่านี้จะเป็นส่วนบุคคลของคุณ ไม่มีการร่วมทุน, หุ้นส่วน, การจ้างงานหรือความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่มีอยู่ระหว่างคุณและ Signals.investingstockonline.com เป็นผลมาจากข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้หรือเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ความล้มเหลวของ investingstockonline ที่จะยืนยันเมื่อหรือบังคับใช้ประสิทธิภาพที่เข้มงวดของการจัดทำข้อตกลงนี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ของบทบัญญัติใดๆหรือสิทธิภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้หรือที่กฎหมาย ไม่ใช่หลักสูตรของการดำเนินการระหว่างบุคคลหรือการปฏิบัติทางการค้าจะทำหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของสัญญานี้ Signals.investingstockonline.com อาจกำหนดสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลใดๆและเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ ส่วนหัวในที่นี้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้พร้อมด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ investingstockonline และข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นตัวแทนของข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Signals.investingstockonline.com ที่เกี่ยวข้องกับการใชเว็บไซต์และแทนที่ ทั้งหมดก่อนหรือยวกันการสื่อสารและข้อเสนอ, ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์, ช่องปาก, หรือเขียนระหว่างคุณและ Signals.investingstockonline.com.

 

แยก . หากข้อกำหนดของเงื่อนไขการบริการเหล่านี้เป็นการปกครองไม่ถูกต้องหรือมีผลบังคับใช้อย่างอื่นโดยศาลของเขตอำนาจที่มีอำนาจหรือในบัญชีของความขัดแย้งกับข้อบังคับของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง, การกำหนดดังกล่าวจะไม่กระทบต่อบทบัญญัติที่เหลืออยู่ (หรือชิ้นส่วน ดังกล่าว) ที่อยู่ในที่นี้ ส่วนใดๆที่ไม่ถูกต้องหรือมีการบังคับใช้ควรจะถือว่ามีการแก้ไขเพื่อให้บรรลุอย่างใกล้ชิดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ผลเดียวกับเงื่อนไขการบริการเป็นต้นฉบับร่าง

 

ติดต่อเรา

 

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ https://signals.investingstockonline.com/, คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเรา, การดำเนินงาน, และ/หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลและการปฏิบัติการเผยแพร่, โปรดส่งอีเมลถึงเราโดยตรงที่ Info@investingstockonline.com

 

IMEXPERTS Ltd ©2017-2019 ที่สงวนลิขสิทธิ์