Syarat-syarat dan Perjanjian Program Gabungan

AFFILIATE PERJANJIAN

SILA BACA PERJANJIAN KESELURUHAN.

ANDA BOLEH MENCETAK LAMAN INI UNTUK RUJUKAN ANDA.

INI https://signals.investingstockonline.com/ adalah A undang-undang perjanjian antara anda dan IMexperts, INC. (IMexperts Bhd)

DENGAN MENGEMUKAKAN PERMOHONAN DALAM TALIAN ANDA BERSETUJU BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA DAN MEMAHAMI TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PERJANJIAN INI DAN ANDA BERSETUJU UNTUK BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM UNTUK SETIAP DAN SEMUA TERMA DAN SYARAT.

1. gambaran keseluruhan

Perjanjian ini mengandungi terma-terma lengkap dan syarat-syarat yang dikenakan kepada anda menjadi affiliate dalam https://signals.investingstockonline.com/ Affiliate Program. Perjanjian ini bertujuan untuk membolehkan HTML pautan antara laman web anda dan laman web https://signals.investingstockonline.com/. Sila ambil perhatian bahawa seluruh Perjanjian ini, "kami" "kami," dan "kami" merujuk kepada https://signals.investingstockonline.com/, dan "anda," "anda," dan "kamu" merujuk kepada gabungan itu.

2. affiliate kewajipan

2.1. untuk memulakan proses pendaftaran, anda akan melengkapkan dan menyerahkan borang permohonan dalam talian di pelayan ShareASale.com. Hakikat bahawa kami auto-meluluskan permohonan tidak menandakan bahawa kita mungkin tidak menilai semula permohonan anda pada masa lain. Kami mungkin menolak permohonan anda budi bicara mutlak kami. Kami boleh membatalkan permohonan anda jika kami menetapkan bahawa laman web anda adalah sesuai untuk Program kami, termasuk jika ia:

2.1.1. menggalakkan seks bahan
2.1.2. menggalakkan keganasan
2.1.3. menggalakkan diskriminasi berasaskan Ras, jantina, agama, kewarganegaraan, kecacatan, orientasi seksual, atau umur
2.1.4. menggalakkan aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang
2.1.5. merangkumi apa-apa bahan yang melanggar atau membantu orang lain untuk melanggar hak cipta, cap dagang atau hak harta intelek atau melanggar undang-undang
2.1.6. termasuk "IMexperts" atau variasi atau kesalahan ejaan atau dalam nama domain
2.1.7. sebaliknya apa-apa cara yang menyalahi undang-undang, memudaratkan, mengancam, memfitnah, lucah, mengganggu atau perkauman, etnik atau sebaliknya tidak senonoh kepada kami dalam bicara kami.
2.1.8. mengandungi muat-turun perisian yang berpotensi membolehkan lencongan Suruhanjaya dari sekutu lain dalam program kami.
2.1.9. anda tidak boleh mencipta atau merekabentuk laman web anda atau mana-mana laman web lain yang anda beroperasi, tersurat atau tersirat dalam cara yang menyerupai Laman web kami atau mereka bentuk laman web anda dalam cara yang membawa pelanggan untuk mempercayai anda https:// Signals.investingstockonline.com/ atau apa-apa urusan lain yang bersekutu.

2.2. sebagai ahli Program Affiliate di https://signals.investingstockonline.com/, anda akan mempunyai akses kepada pengurus akaun yang Affiliate. Di sini anda akan dapat menyemak butir-butir dan risalah pernah diterbitkan affiliate Program kami, muat turun kod HTML (yang menyediakan pautan ke laman web dalam laman web https://signals.investingstockonline.com/) dan banner kreatif, lihat dan dapatkan tracking kod kupon dan tawaran kami. Dalam usaha kita untuk dengan tepat menjejaki semua Lawatan tetamu dari laman web anda dengan kita, anda mesti menggunakan kod HTML yang kami sediakan untuk setiap banner, pautan teks, atau lain-lain link affiliate yang kami beri kepada anda.

2.3. https://signals.investingstockonline.com/ mempunyai hak pada bila-bila masa, untuk mengkaji semula penempatan anda dan meluluskan penggunaan pautan anda dan memerlukan anda menukar penempatan atau gunakan untuk mematuhi garis panduan yang diberikan kepada anda.

2.4. penyenggaraan dan pengemaskinian Laman web anda adalah tanggungjawab anda. Kami boleh memantau Laman web anda seperti yang kita rasa perlu untuk memastikan bahawa ia adalah satu dan untuk memberitahu anda mengenai sebarang perubahan yang kita rasa perlu meningkatkan prestasi anda.

2.5. ia sepenuhnya adalah tanggungjawab anda untuk mematuhi semua harta intelek yang berkenaan dan undang-undang lain yang berkaitan dengan laman web anda. Anda mesti mempunyai kebenaran untuk menggunakan bahan yang dilindungi hak cipta mana-mana orang, sama ada ia menjadi sebuah penulisan, imej atau apa-apa kerja lain yang dihakciptakan. Kami tidak akan bertanggungjawab (dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya) Jika anda menggunakan bahan hak cipta orang lain atau harta intelek lain yang melanggar undang-undang atau apa-apa hak pihak ketiga.

3. https://signals.investingstockonline.com/ hak dan kewajipan

3.1. kami mempunyai hak untuk memantau lokasi anda pada bila-bila masa untuk menentukan jika anda mengikuti terma-terma dan syarat Perjanjian ini. Kami boleh memberitahu anda mengenai sebarang perubahan kepada laman web anda yang kami rasa perlu dibuat, atau untuk memastikan link anda ke laman web kami yang sesuai dan memberitahu lagi anda mengenai sebarang perubahan yang kita rasa patut didedahkan. Jika anda tidak membuat perubahan kepada laman web anda yang kami rasa perlu, kami berhak untuk membatalkan penyertaan anda dalam https://signals.investingstockonline.com/ Affiliate Program.

3.2. https://signals.investingstockonline.com/ berhak untuk menamatkan Perjanjian ini dan penyertaan anda di https://signals.investingstockonline.com/ Affiliate Program serta-merta dan tanpa notis kepada anda anda perlu melakukan penipuan dalam anda menggunakan https://signals.investingstockonline.com/ Affiliate Program atau anda harus salahguna program ini dalam apa jua cara. Jika apa-apa penipuan atau penyalahgunaan yang dikesan, https://signals.investingstockonline.com/ tidak akan bertanggungjawab kepada anda bagi apa-apa komisen untuk jualan palsu tersebut.

3.3. Perjanjian ini akan bermula selepas kami menerima permohonan Affiliate anda, dan akan berterusan melainkan ditamatkan di bawah ini.

4. Penamatan

Sama ada anda mahupun kami boleh menamatkan ini perjanjian di mana-mana masa, dengan atau tanpa sebab, dengan memberi pihak yang satu lagi notis bertulis. Notis secara bertulis boleh dalam bentuk mel, e-mel atau Faks. Di samping itu, Perjanjian ini akan ditamatkan dengan serta-merta atas apa-apa pelanggaran Perjanjian ini oleh anda.

5. pengubahsuaian

Kami mungkin mengubah suai mana-mana terma-terma dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini pada bila-bila masa menurut budi bicara tunggal kami. Dalam kejadian tersebut, anda akan dimaklumkan melalui e-mel. Pengubahsuaian boleh termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perubahan kepada prosedur-prosedur pembayaran dan peraturan Affiliate Program https://signals.investingstockonline.com/. Jika apa-apa perubahan adalah tidak boleh diterima kepada anda, pilihan anda hanyalah adalah untuk menamatkan Perjanjian ini. Penyertaan anda berterusan di https://signals.investingstockonline.com/ Program Affiliate berikutan penyiaran notis perubahan atau perjanjian baru di laman web kami akan memberikan persetujuan kepada perubahan.

6. pembayaran

https://Signals.investingstockonline.com/ menggunakan pihak ketiga untuk mengendalikan semua dalam pengesanan dan pembayaran. Pihak ketiga adalah rangkaian affiliate ShareASale.com. Sila semak semula rangkaian bayaran terma dan syarat.

7. akses kepada antara muka akaun Affiliate

Anda akan mencipta kata laluan supaya anda boleh memasukkan antara muka akaun affiliate selamat di ShareASale. Dari laman web mereka, anda akan dapat menerima laporan anda akan menerangkan kami pengiraan komisen dibayar kepada anda.

8. promosi sekatan

8.1. anda boleh mempromosikan Laman web anda sendiri, tetapi secara semula jadi mana-mana promosi yang menyebut https://signals.investingstockonline.com/ boleh dilihat oleh orang ramai atau pihak akhbar sebagai usaha bersama. Anda perlu tahu bahawa sesetengah bentuk pengiklanan yang selalu dilarang oleh https://signals.investingstockonline.com/. Sebagai contoh, iklan biasanya dirujuk sebagai "spam" tidak boleh diterima kepada kita dan boleh menyebabkan kerosakan kepada nama kami. Bentuk-bentuk lain umumnya dilarang pengiklanan termasuk penggunaan tanpa diminta perdagangan e-mel (UCE), posting ke kumpulan berita non-komersil dan cross-posting ke kumpulan berita yang berbilang pada satu masa. Di samping itu, anda tidak boleh mengiklankan apa-apa cara yang berkesan menyembunyikan atau menyalah nyata identiti anda, nama domain anda atau alamat e-mel kembali. Anda boleh menggunakan mel kepada pelanggan untuk menggalakkan https://signals.investingstockonline.com/ selagi penerima itu sudah pelanggan atau pelanggan Perkhidmatan atau laman web anda, dan penerima mempunyai opsyen untuk mengeluarkan diri dari mel pada masa hadapan. Selain itu, anda boleh menghantar ke kumpulan berita untuk menggalakkan https://signals.investingstockonline.com/ selagi kumpulan berita khusus mengalu-alukan pesanan komersil. Pada setiap masa, anda mesti jelas mewakili diri sendiri dan laman web anda sebagai bebas daripada https://signals.investingstockonline.com/. Jika ia datang kepada perhatian kami bahawa anda adalah spam, kami akan mempertimbangkan sebab itu serta-merta penamatan Perjanjian ini dan penyertaan anda di https://signals.investingstockonline.com/ Affiliate Program. Mana-mana sementara menunggu baki terhutang kepada anda tidak akan dibayar sekiranya akaun anda ditamatkan disebabkan oleh pengiklanan yang tidak boleh diterima atau permohonan tersebut.

8.2. gabungan yang antara lain kata kunci atau semata-mata usaha mereka membayar Per klik kempen pada kata kunci seperti signals.investingstockonline.com/, signals.investingstockonline, https://signals.investingstockonline.com/ dan/atau mana-mana kesalahan ejaan atau pengubahsuaian yang serupa ini – sama ada secara berasingan atau dalam kombinasi dengan kata kunci lain – dan Jangan halakan trafik dari kempen tersebut untuk laman web mereka sendiri sebelum semula mengarah kepada kita, akan dianggap mencabuli cap dagangan dan akan diharamkan daripada IMexperts di Affiliate Program. Kami akan melakukan segala yang mungkin untuk menghubungi affiliate sebelum pengharaman. Walau bagaimanapun, kita mempunyai hak untuk membuang mana-mana pelanggar cap dagangan dari program sekutu kami tanpa notis terlebih dahulu, dan kejadian sedemikian PPC yang membida tingkah laku yang terdahulu.

8.3. gabungan adalah dilarang memasukkan dalam prospek dan maklumat ke dalam borang membawa selagi maklumat prospek adalah nyata dan benar, dan ini adalah petunjuk yang sah (iaitu benar-benar berminat dalam Perkhidmatan IMexperts ini).

8.4. affiliate tidak akan menghantar sebarang apa yang dipanggil "interstitials," "Parasiteware™," "Parasitic pemasaran," "Membeli-belah bantuan permohonan," "Bar alat pepasangan dan/atau tambahan," "Dompet membeli-belah" atau "memperdaya pop-up dan/atau pop-bawah" untuk pengguna-pengguna dari masa pengguna klik pada kelayakan yang menghubungkan sehingga apabila pengguna telah sepenuhnya keluar Laman web di IMexperts (iaitu Tiada halaman dari laman web kami atau https://signals.investingstockonline.com/s mana-mana kandungan atau penjenamaan adalah dilihat pada pengguna akhir skrin). Seperti yang digunakan di sini a. "Parasiteware™" dan "Parasit pemasaran" hendaklah bermaksud aplikasi yang (a) niat sengaja atau secara langsung melalui menyebabkan Timpa ' affiliate ' dan komisen affiliate bebas tracking cookie melalui apa-apa cara daripada seorang pelanggan yang dimulakan klik pautan kelayakan pada laman web atau e-mel; (b) memintas carian untuk redirect trafik melalui satu perisian yang dipasang, sekali gus menyebabkan, pop up, komisen Penjejakan cookies untuk dilaksanakan atau Suruhanjaya lain menjejaki cookies untuk ditulis ganti di mana pengguna akan di bawah keadaan biasa telah sampai di destinasi yang sama melalui keputusan yang diberikan oleh carian (enjin carian yang menjadi, tetapi tidak terhad kepada, Google, MSN, Yahoo, Overture, Annapolis, Hotbot dan enjin carian atau direktori yang sama); (c) menetapkan komisen tracking cookie melalui loading IMexperts tapak IFrames, pautan tersembunyi dan automatik pop up yang membuka laman https://signals.investingstockonline.com/; (d) mensasarkan teks pada laman web, sama ada selain daripada itu Laman web 100% dimiliki oleh pemilik aplikasi, untuk konteks pemasaran; (e) menghilangkan, menggantikan atau blok keterlihatan banner Affiliate dengan mana-mana banner lain, selain daripada orang-orang yang berada di laman web 100% dimiliki oleh pemilik aplikasi.

9. pemberian lesen

9.1 kami memberikan kepada anda yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, kuasa hak untuk (i) capaian Laman web kami melalui HTML link semata-mata mengikut terma-terma Perjanjian ini dan (ii) semata-mata berkaitan dengan apa-apa link, menggunakan logo, nama dagangan, tanda dagangan, kami dan sama mengenal pasti bahan (secara kolektif, "berlesen bahan-bahan tersebut") yang kami sediakan kepada anda atau memberi kuasa untuk tujuan tersebut. Anda hanya layak untuk menggunakan bahan-bahan yang berlesen ke tahap di mana anda akan menjadi ahli dalam kedudukan yang baik untuk https://signals.investingstockonline.com/ Affiliate Program. Anda bersetuju bahawa semua penggunaan bahan-bahan yang berlesen akan bagi pihak https://signals.investingstockonline.com/ dan keredhaan yang berkaitan dengannya akan inure faedah semata-mata https://signals.investingstockonline.com/.

9.2. setiap pihak bersetuju untuk tidak menggunakan bahan proprietari yang lain dalam apa cara sekalipun yang memperdaya, mengelirukan, lucah atau yang selainnya menggambarkan parti dalam cahaya yang negatif. Setiap pihak mempunyai semua hak-hak masing-masing dalam bahan-bahan proprietari yang dilindungi oleh lesen ini. Selain daripada lesen itu diberikan dalam Perjanjian ini, setiap parti mengekalkan semua hak, hakmilik dan kepentingan haknya masing-masing dan tiada hak, hakmilik atau kepentingan dipindahkan kepada yang lain.

10. Penafian

https://Signals.investingstockonline.com/ membuat NO Daftar atau tersirat representasi atau waranti tentang https://signals.investingstockonline.com/ Perkhidmatan dan Laman WEB atau THE produk atau perkhidmatan yang disediakan di DALAMNYA, apa-apa jaminan waranti daripada  KEUPAYAAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN BUKAN PELANGGARAN DENGAN JELAS TERJADINYA DAN DIKECUALIKAN. DI SAMPING ITU, KAMI MEMBUAT REPRESENTASI NO BAHAWA PENGOPERASIAN SITUS KAMI AKAN TERGANGGU ATAU BEBAS RALAT, DAN KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS AKIBAT DARIPADA SEBARANG GANGGUAN ATAU KESILAPAN.

11. representasi dan waranti

Anda mewakili dan menjamin bahawa:

11.1. Perjanjian ini telah diberi dan secara sah dilaksanakan dan dihantar oleh anda dan membentuk anda undang-undang, sah dan mengikat kewajipan, dikuatkuasakan terhadap anda selaras dengan terma-terma;

11.2. anda mempunyai hak penuh, kuasa, dan kuasa untuk memasuki dan terikat dengan terma-terma dan syarat Perjanjian ini dan untuk melaksanakan obligasi anda di bawah Perjanjian ini, tanpa kelulusan atau persetujuan mana-mana pihak lain;

11.3. anda harus mencukupi hak, hak milik dan kepentingan dalam dan hak yang diberikan kepada kami dalam Perjanjian ini.

12. had liabiliti

KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA BERKENAAN DENGAN APA-APA PERKARA DALAM PERJANJIAN INI DI BAWAH MANA-MANA KONTRAK, KECUAIAN, TORT, LIABILITI KETAT ATAU LAIN-LAIN TEORI UNDANG-UNDANG ATAU EKUITI UNTUK SEBARANG KEROSAKAN YANG TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, TURUTAN, KHAS ATAU TELADAN (TERMASUK, TANPA BATASAN, KEHILANGAN HASIL ATAU MUHIBAH ATAU KEUNTUNGAN DIJANGKA ATAU HILANG PERNIAGAAN), WALAUPUN KITA TELAH DINASIHATKAN MENGENAI KEBARANGKALIAN BERLAKUNYA KERUGIAN TERSEBUT. SELANJUTNYA, Walau apa pun apa-apa kepada yang BERTENTANGAN yang terkandung dalam Perjanjian ini, https://signals.investingstockonline.com/ IN NO acara akan terkumpul liabiliti kepada anda timbul daripada atau berkaitan kepada Perjanjian ini, sama ada berasaskan dalam kontrak, kecuaian, KETAT LIABILITI, TORT ATAU LAIN-LAIN TEORI UNDANG-UNDANG ATAU EKUITI, MELEBIHI JUMLAH YURAN YURAN PENGAJIAN YANG DIBAYAR KEPADA ANDA DI BAWAH PERJANJIAN INI.

13. perlindungan

Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi dan https://signals.investingstockonline.com/ tidak merbahaya, dan anak-anak syarikatnya dan sekutu, dan Pengarah mereka, pegawai-pegawai, pekerja, ejen, pemegang saham, rakan-rakan, ahli-ahli dan pemilik lain, terhadap mana-mana dan semua tuntutan , tindakan, tuntutan, liabiliti, kerugian, kerosakan, penghakiman, penempatan, kos dan perbelanjaan (termasuk yuran peguam yang munasabah) (mana-mana atau semua di atas kemudian dari ini dirujuk sebagai "Kerugian") perjalanan urusannya setakat mana berhubung dengan apa-apa kerugian (atau tindakan berkenaan dengannya) yang timbul daripada atau berasaskan (i) apa-apa tuntutan yang penggunaan tanda dagangan gabungan melanggar mana-mana cap dagangan, nama dagangan, tanda perkhidmatan, hak cipta, lesen, harta intelek atau hak proprietari lain bagi mana-mana pihak ketiga (ii) apa-apa nyataan yang pernyataan atau waranti atau melanggar Perjanjian dan Perjanjian yang dibuat oleh anda di sini, atau (iii) apa-apa tuntutan berkaitan dengan laman anda, termasuk, tanpa batasan, kandungan di dalamnya tidak boleh diagihkan kepada kami.

14. kerahsiaan

Semua maklumat sulit, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana perniagaan, teknikal, kewangan, dan maklumat pelanggan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain semasa rundingan atau tempoh berkuatkuasa Perjanjian ini yang ditanda "Sulit," akan kekal merupakan harta milik tunggal pihak yang mendedahkan, dan setiap pihak akan sentiasa yakin dan tidak menggunakan atau mendedahkan maklumat proprietari tersebut pihak lain tanpa kebenaran bertulis dari pihak yang mendedahkan.

15. pelbagai

15.1. anda bersetuju bahawa anda adalah seorang kontraktor bebas, dan apa-apa dalam Perjanjian ini akan mewujudkan perkongsian, usaha sama, agensi, francais, wakil jualan, atau hubungan kerja antara anda dan https://signals.investingstockonline.com/ . Anda perlu ada kuasa untuk membuat atau menerima sebarang tawaran atau representasi pihak kami. Anda tidak akan membuat apa-apa pernyataan, sama ada di tapak anda atau mana-mana laman web anda atau sebaliknya, yang munasabah akan bercanggah dengan apa-apa dalam seksyen ini.

15.2. kedua pihak boleh menguntukkan hak atau obligasinya di bawah Perjanjian ini kepada mana-mana pihak kecuali kepada parti yang mendapat semua atau sebahagian besarnya semua perniagaan atau aset-aset pihak ketiga.

15.3. Perjanjian ini hendaklah dikawal oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang daripada negeri New York tanpa mengambil kira konflik undang-undang dan prinsip-prinsip tersebut.

15.4. anda tidak boleh mengubah atau mengetepikan mana-mana peruntukan Perjanjian ini melainkan secara bertulis dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak.

15.5. Perjanjian ini mewakili seluruh perjanjian antara kami dan anda, dan akan menggantikan semua perjanjian sebelumnya dan komunikasi pihak, lisan atau bertulis.

15.6. tajuk dan tajuk-tajuk yang terkandung dalam Perjanjian ini disediakan bagi kemudahan sahaja, dan tidak menghadkan atau sebaliknya menjejaskan syarat-syarat Perjanjian ini.

15.7. Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini diadakan tidak sah atau tidak-boleh dikuatkuasakan, peruntukan hendaklah dihapuskan atau terhad kepada tahap minimum yang perlu supaya niat pihak berlaku, dan bakinya dalam Perjanjian ini hendaklah mula berkuatkuasa dan kesan.